Triết lý hoạt động của trường mầm non song ngữ - montesori hoa trạng nguyên 2

Song Ngữ – Montesori Hoa Trạng Nguyên 2 là nhà trường Việt Nam thực hiện phương pháp dạy học quốc tế với triết lý đào tạo con người Việt Nam giàu tính dân tộc, có năng lực nổi trội trong hội nhập quốc tế: Sức khỏe, Trí tuệ, Nhân ái, Tự tin và Trách nhiệm.

Đến với Song Ngữ – Montessori Hoa Trạng Nguyên 2, học sinh sẽ được sống, hoạt động và học tập trong môi trường sư phạm chuẩn mực, trường lớp khang trang, thiết bị học tập sát hợp, cô giáo am hiểu tâm sinh lý trẻ thơ và có năng lực tốt tổ chức hướng dẫn học tập một cách khoa học và tận tâm.

Đăng Ký Tham Dự/Tư Vấn

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc