Một ngày của bé ở trường mầm non song ngữ - montessori hoa trang nguyên 2

Một ngày của bé ở trường mầm non song ngữ – montessori hoa trạng nguyên 2

Thời gian

Thời lượng

Nội dung hoạt động

7.00 – 7.30

30 phút

Đón trẻ

7.30 – 7.45

15 phút

Hoạt động thể dục

7.45 – 8.30

45 phút

Ăn sáng

8.45 – 9.00

15 phút

Uống sữa hoặc nước hoa quả

9.05 – 10.20

1h 15 phút

Hoạt động học theo chuyên đề và hoạt động bổ trợ của trẻ

10.30 – 11.15

45 phút

Ăn trưa

11.15 – 11.30

15 phút

Vệ sinh

11.35 – 14.00

2h 25 phút

Nghe nhạc thiền và ngủ trưa

14.10 – 14.25

15 phút

Vệ sinh

14.25 – 15.00

35 phút

Ăn phụ chiều

15.00 – 16.00

60 phút

Hoạt động học

16.00 – 16.30

30 phút

Uống sữa chiều hoặc ăn sữa chua

16.30 – 17.30

60 phút

Trẻ được phụ huynh đón về nhà

Đăng Ký Tham Dự/Tư Vấn

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc