Lớp cho bé

6 – 12 tháng

Nội dung…

Chương trình đào tạo được tư vấn bởi chuyên gia Montessori từ Hoa Kỳ

13 – 24 tháng tuổi

Giáo cụ đạt chuẩn phục vụ cho bé học tập, trải nghiệm

25 – 36 tháng tuổi

Giáo viên yêu trẻ và được đào tạo chuyên nghiệp

Trên 36 tháng

Đăng Ký Tham Dự/Tư Vấn

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc