Học sinh

— Học sinh Song Ngữ Montessori Hoa Trạng Nguyên 2 là trẻ trong độ tuổi qui định của từng khối lớp, có phụ huynh là những người hiểu biết và chia sẻ với triết lý giáo dục của nhà trường và quan điểm giáo dục Montessori. Nhà trường đặc biệt quan tâm và ưu tiên nhận trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi.

— Học sinh Song Ngữ Montessori Hoa Trạng Nguyên 2 được nhà trường chăm sóc chu đáo và tạo mọi điều kiện để các em phát triển theo quy luật tự nhiên tích cực và hoàn hảo.

— Học sinh Song Ngữ – Montessori Hoa Trạng Nguyên 2 sẽ là những con người nổi trội trong cộng đồng về ý chí, nghị lực; về thái độ, phong cách sống và làm việc; về tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin và trách nhiệm với bản thân, với công việc và với cộng đồng.

 

 

 

 

Đăng Ký Tham Dự/Tư Vấn

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc